CADEAUCHEQUE VOORWAARDEN

CADEAUCHEQUE VOORWAARDEN

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaucheque voorwaarden van toepassing op door Wrap&Go b.v.("Wrap&Go") uitgegeven cadeaucheques. Door gebruik te maken van een Wrap&Go cadeaucheque aanvaard je deze cadeaucheque voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wrap&Go uitgegeven cadeaucheques (zowel elektronische als gedrukte cadeaucheques, papierencadeaucheques) (hierna gezamenlijk: “cadeaucheques”) die worden verkocht door Wrap&Go en door Wrap&Go aangewezen derde partijen.
   

 2. Iedere cadeaucheque is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaucheque wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaucheque (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaucheques en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Wrap&Go te worden verstrekt. Wrap&Go behoudt zich het recht voor om een cadeaucheque uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaucheque (in geval van elektronische cadeaucheque de e-mail die door Wrap&Go of een door Wrap&Go aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
   

 3. Om een cadeaucheque te gebruiken dien je dit aan gegeven bij je offerte aanvraag en betaling.
   

 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaucheques/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaucheque is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaucheque niet meer worden gebruikt.
   

 5. cadeaucheques uitgegeven door Wrap&Go zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Wrap&Go.
   

 6. Cadeaucheques kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
   

 7. Cadeaucheques of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
   

 8. De restwaarde van de cadeaucheque kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaucheque plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaucheque.
   

 9. Van reeds gebruikte cadeaucheques is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum krijgt u een nieuwe cheque en/of kwitantie.
   

 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaucheque(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Cash, Creditcard, iDEAL of Maestro.
   

 11. In geval Wrap&Go op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaucheque(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeauchequesaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaucheques zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeauchequesaldo.
   

 12. Het is niet toegestaan cadeaucheques of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
   

 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaucheques wordt ontzegd.
   

 14. Het is niet toegestaan cadeaucheques op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
   

 15. Deze cadeaucheque voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaucheque voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaucheque te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaucheques gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaucheque voorwaarden.
   

 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaucheques of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaucheques inwisselen.
   

 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaucheques of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Wrap&Go zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.